Bilsem Okulları

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Sınavı kazandıktan sonra kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;
 1. Uyum (Oryantasyon),
 2. Destek Eğitimi;
  • İletişim Becerileri,
  • Grupla Çalışma Teknikleri,
  • Öğrenme Yöntemleri,
  • Problem Çözme Teknikleri,
  • Bilimsel Araştırma Teknikleri,
  • Yabancı Dil,
  • Bilgisayar,
  • Sosyal Etkinlikler,
 3. Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,
 4. Özel Yetenekleri Geliştirme,
 5. Proje Üretimi/Yönetimi
alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.
Bilsem Okullarını aramak için aşağıdan şehir seçin: