Bilsem Nedir, Ne Amaçlar, Nasıl Başvurulur? - Bilsem Online

Bilsem Nedir, Ne Amaçlar, Nasıl Başvurulur?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) hakkında velilerimizin en çok merak ettiği soruların yanıtını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Google PlayApp Store
29 Kasım 2019


BİLSEM NEDİR?

BİLSEM; Bilim ve Sanat Merkezi’nin kısaltmasıdır. İlki 1996 yılında kurulan ve o günden bu yana günümüzde her ilde nüfus yoğunluğuna göre birçok şubesi açılan, sadece üstün yetenekli çocukların eğitim aldığı bir merkezdir.

Öğrencilerin seçimi ilk kurulduğu dönemlerde öğretmenlerin sınıflarında keşfettikleri üstün yetenekli çocukları belirli dönemlerde bakanlığa bildirmeleri ve sonrası bir sınav silsilesi sonrasında dereceye giren çocuklardan seçilen öğrencilerin devam ettiği bir kurstu.

Günümüzde BİLSEM kursu sayılarının artması, fiziki imkanların gelişmesi ve sınav yapabilme imkanlarının gelişmesi ile her yıl yüzbinlerce çocuğun katıldığı bir sınava dönüştü.

BİLSEM kursları ise her yıl on binlerce çocuğu eğitim için bünyesine alıyor ve çocuklara okulda gördükleri eğitim dışında zihinlerinin gelişimini hızlandıracak farklı bir müfredatta eğitim vermeye devam ediyor.


ÇOCUĞUNUZUN ÜSTÜN YETENEKLİ OLUP OLMADIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Zeka kavramı eski dönemlerde daha çok “Hafıza “ kuvveti üzerinden değerlendirmelere dayanır ve hafızası iyi olanlar daha zeki kabul edilirdi. Bunun en büyük sebebi eğitim sisteminin ve sınav sisteminin bir şeyleri hatırlamaya yönelik olması ve en büyük klişe olan “Ezbere dayalı öğretim “metodunun sıkça kullanılmasıydı.

Günümüzde de durum aslında çokta farklı değil. Hafızaya dayalı geçtiğimiz eğitim sisteminin izlerini taşıyan bizler, çocuklarımızın gelişimini ve onların öğrenme kapasitesini “hafıza” ya dayalı yöntemlerde daha çok arıyor ve onların gerçekten hangi alanda yetenekleri olduğu araştırmıyoruz ya da araştırmayı bilmiyoruz.

-Bilsem online çocuğunuzun yeteneğini keşfetmenize imkan sağlarken aynı zaman zekasına da olumlu katkı sağlar. –

BİLSEM kursları bu öğretim sisteminin büyük oranda dışında ve çocukların gelişimine katkı sağlaması için zekanın her yönünü geliştirmeye çalışılan bir kurs ve eğitim sistemi uygulayan kurslardır. Bu sebeple kendi içimizde araştırmasını yapamadığımız çocuğumuzun zeka yeterliliğine yönelik en azından kendini denemesi, üstün yetenekli ise ortaya çıkması değilse gelişiminin devam etmesi için BİLSEM sınavı önemlidir.

 

BİLSEM SINAVINA NASIL BAŞVURULUR

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilmeye başladı. Günümüzde 2019-2020 yılında ise aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

 

ADAY GÖSTERİLDİKTEN SONRA NE YAPMAK GEREKİR?

Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmelidir. Öğrencinin bu sınava ne zaman gireceği il tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak ve öğrencilere randevu verilecektir. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web sitesinden ilan edilecektir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir.

 

GRUP TARAMA SINAVINDA NE SORULUR?

Tablet üzerinde uygulanan bu sınavda bir çok kategoriden sorular sorulur. Bu soruların benzerlerini www.bilsemonline.com da görebilecek ve sınava hazırlanabileceksiniz.

 

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.

 

KAYITLARI YAPILAN ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİR?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

 a)  Uyum (Oryantasyon),

 b)  Destek Eğitimi;

- İletişim Becerileri,

- Grupla Çalışma Teknikleri,

- Öğrenme Yöntemleri,

- Problem Çözme Teknikleri,

- Bilimsel Araştırma Teknikleri,

- Yabancı Dil,

- Bilgisayar,

- Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

 

Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler. Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir. Tüm programlar öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda; öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır.

Programların uygulanmasında okuldan tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller ve özel eğitim ortamları kullanılır. Bilsem’lerde bireysel eğitim esas olmakla birlikte öğretmen, mekan vb. kısıtlılıklar nedeniyle çoğunlukla 3-5 kişilik küçük gruplarla eğitim yapılır.

Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak gerçekleştirilir. Okullarında öğrenciler geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla hareket ederken, Bilsem’ in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almaz. Bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir.

 

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?

Bilsem’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem’ de, öğlenci ise sabah Bilsem’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

 

BİLSEMLERDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

Bilsem Online Uygulamalarını Şimdi Keşfet

Bilsem Online mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Bilsem Online mobil uygulaması Google Play veya App Store’da.

Google PlayApp Store