Matris Türü Sorular

Kutucuklardaki hücreler belirli ilişkilere göre oluşturulup boş kutucuğun bulunması istenen, bilinenden bilinen başka bir olaya benzeterek öğrenme yoludur. Kutucuklardaki şekil veya nesnelerin ortak özelliklerini keşfederek boş bırakılan hücreyi tamamlayarak analiz sentez yapabilme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Kutucuklardaki ilişkiler soldan sağa veya yukardan aşağıya olabilir.

ÖRNEK SORU

Soruda birinci satırdaki ikinci görsel olan yeşil eşkenar dörtgen, ilk görsel olan mavi karenin içine konup renkleri değiştirilerek üçüncü görsel elde edilmiştir. Aynı kural ikinci satırda da uygulanmıştır. Bu nedenle ilk iki satırda belirlediğimiz kurala göre üçüncü satırdaki ikinci görsel olan pembe eşkenar dörtgen, ilk görsel olan turuncu dairenin içine konup renkleri değiştirilerek elde edilen şekil pembe dairenin içinde turuncu eşkenar dörtgen olacağından doğru cevap C görseli seçeneğidir.