Yansıma Türü Sorular

Yansıma soruları, çocukların farklı açılardan düşünme becerisini geliştirmektedir.

ÖRNEK SORU

Soruda bulunan kirazın yansıması yani ters dönmüş görüntüsü istenmektedir. Seçeneklerde ise bu kirazın farklı açılardan görselleri bulunmaktadır. Bu açıklamaya göre; "D" seçeneğine ait görsel ters dönmüş görüntü olduğundan doğru cevaptır.