Perspektif Türü Sorular

Perspektif soruları, çocukların görsel mekansal algı ve görsel zeka yeteneğini geliştirir. Şekillerle düşünebilme, görsel dünyayı algılayabilme gibi becerilerini pekiştirir. Cisimlerin farklı açılardan perpektifini anlamasını ve zihninde canlandırmasını sağlar.

ÖRNEK SORU

Soruda üst üste koyulmuş, farklı renklerden oluşan beş adet kare prizma bulunmaktadır. Üstten bakıldığında bu kare prizmaların boyutlarından ötürü hepsi görünmemektedir. 3. sıradaki kare prizmanın boyutu, 2. sıradaki yeşil kare prizmadan küçük olduğu için üstten bakan bir kişi 3. kareyi göremez. 4. sıradaki pembe kare prizma ise 5. kare prizmadan daha büyük olduğu için 5. kare prizmayı kapatır. Buna istinaden üstten bakan bir kişi 1., 2. ve 4. kare prizmayı görebilir ancak 3 ve 5. sıradaki kare prizmaları göremez. Bu nedenle "B" seçeneğine ait görsel doğru cevaptır.