Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler Türündeki Sorular

Sözcük öğretim stratejileri olarak kullanılan eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler, çocukların  kelime  hazinesini  geliştirmek  ve kendisini daha iyi ifade edebilmesini sağlamaktır. ''Yazılışları farklı olmalarına rağmen, bir veya birkaç anlamı aynı olan iki kelimeye '' eş anlamlı kelimeler denir. ''Aralarında ters çıkarım ilişkisi bulunan, yazılışları birbirinden farklı anlamları ise birbirinin tam tersi olan iki farklı kelimeye” zıt anlamlı kelimeler denir.

Soruda yazılışı farklı olduğu halde anlamı aynı olan kelime sorulmaktadır. B seçeneğinde belirtilen renk, bir cisim tarafından yansıyan ışığın gözde oluşturduğu duyumu, C seçeneğinde belirtilen beyaz, siyah rengin zıt anlamlı kelimesi olduğunu, D seçeneğinde belirtilen ak, beyaz rengin eş anlamlı kelimesi olup, siyah rengin zıt anlamlı kelimesi olduğunu göstermektedir. Soruda ise siyah kelimesinin eş anlamlı kelimesi sorulduğundan "A" seçeneğine ait kelime doğru cevaptır.

ÖRNEK SORU