2021-2022 Yılı Bilsem Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı - Bilsem Online

2021-2022 Yılı Bilsem Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı

MEB'e bağlı bilim ve sanat merkezlerine alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılacak olan öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlanmıştır.

Google PlayApp Store
3 Ocak 2022

Güncelleme: 2021-2022 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu'nda takvim güncellemesi yapılmıştır.  

  "Okul Yönlendirme Komisyonları" tarafından aday gösterilip, MEBBİS e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenemeyen öğrenciler için; 14-16 Şubat 2022 tarihleri arasında sistem yeniden açılmıştır. Uzun bir aradan sonra en sonundan BİLSEM okulları faaliyetlerine başladı ve ilk okula kabul kılavuzunu da yayınladı. Kılavuzdaki değişiklikleri ve velileri daha çok ilgilendiren maddeleri sizin için ayırdık ve gerekli notları aldık. Blog yazımızın devamında gerekli tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

 

Bu kılavuzda verilen öğrenci aday formunda görüldüğü üzere öğrencilerin genel zeka gelişiminin anlaşılması gerekli maddelerin tamamı bilsemonline.com platformunun çocukların gelişimi için sunduğu içeriklerle %100 örtüşmektedir. Bilsemonline BİLSEM okullarına kabul için istenilen ZEKA türlerinin hepsine hitap etmektedir.

 

BİLSEM sınavları yönetmeliği değişti. Ancak bu değişim BİLSEM sınavlarında yapısal bir farklılık oluşturmadı. Çocukların Ön Değerlendirme süreçleri eski sistem ile neredeyse aynı kalmıştır. 

NOT: Sınav aşamalarının isimleri ÖN DEĞERLENDİRME (1.AŞAMA), BİREYSEL DEĞERLENDİRME (2.AŞAMA) olarak değiştirildi. İçeriklerindeki ufak farklılıklar için yazıyı sonuna kadar okuyunuz.

Çocuklarımızın BİLSEM okullarına girebilmeleri için geçmesi gereken sınava hazırlanma süreçleri değişmemiştir. Öğretmen tavsiyesi ve öğrencinin genel başarısının arttırılmasının yanı sıra sınava hazırlıkta önemini korumaktadır.

Bilsemonline platformu çocuğumuzu BİLSEM sınavlarına hazırlamaya ve yeni sürece göre kendini güncellemeye devam etmektedir. Bilsemonline çocuğunuzu sadece BİLSEM sınavlarına hazırlamaz aynı zamanda Genel Zeka gelişimi içinde harika egzersizler sunar.

 

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu için tıklayınız.

ADAY GÖSTERME SÜRECİ

Aday gösterme süreci önceki süreçlerle neredeyse aynıdır. Bizi ilgilendiren en önemli iki madde ise

1-     Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanına başvurabilir

2-     Her okulda her sınıf düzeyinde her bir yetenek alanı için öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir.

·        Aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir.

·        Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcısı, rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak görev yapan öğretmenlerin tamamı ve her sınıf seviyesinden okul müdürünün belirleyeceği en az bir sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır. Komisyonda yer alma şartlarını sağlayan üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda mevcut üyeler ile komisyon oluşturulacaktır.

·        Her okulda her sınıf düzeyinde her bir yetenek alanı için öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir.

·        Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.

·        Sınıf öğretmenleri tarafından önerilen öğrenciler için;

·        EK 1 Gözlem Formu’nun çıktısı doldurularak okul yönlendirme komisyonuna teslim edilecektir.

·        Komisyon tarafından okulun aday göstereceği öğrencilerin ilgili öğretmenlere tebliğ edilmesi sonrasında gözlem formları sınıf öğretmenleri tarafından MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemleri Modülüne işlenecektir.

·        Okul yönlendirme komisyonunun görevleri:

·        a)Sınıf öğretmeni tarafından önerilen öğrenci/öğrencilerin gözlem formlarını değerlendirerek aday gösterilecek öğrencileri belirlemek,

·        b)Aday gösterilecek öğrencilerin sınıf bazlı listelerini ilgili sınıf öğretmenlerine tebliğ etmek,

·        c)Aday gösterilen öğrenci bilgilerini kontrol etmek ve varsa gerekli düzeltme işlemlerini gerçekleştirmek,

·        ç)Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamalarında gerekli ortamı sağlamaktır.

·        Aday gösterilen öğrenci bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda gerekli düzeltme işlemleri gözlem formlarının doldurulma süresi içerisinde okul yönlendirme komisyonlarınca yapılacaktır.

·        Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, “total görme engelli” olup durumlarını Sağlık Bakanlığı’nın rapor vermeye yetkili hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporları ile belgeleyenler dışında aday gösterilmiş öğrencilerin tamamı ön değerlendirme sürecine katılacaklardır. 

 

ÖN DEĞERLENDİRME (1. AŞAMA SINAV)

Bu aşamada sınav grup tarama sınavlarına benzer bir şekilde devam ettirilecektir. Ancak ismi grup tarama değil “ÖN DEĞERLENDİRME” olarak değiştirilmiştir. Belirlenen merkezlerde değerlendirmeler yapılacak ve “BİREYSEL DEĞERLENDİRME” ye (2.AŞAMA SINAV) hak kazanan öğrenciler belirlenecektir.

Bir diğer önemli değişiklik ise Resim ve Müzik alanında ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yapılabilecek olmasıdır.

a) Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

b) Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.

c) Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM’larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması durumunda ise farklı RAM’larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecektir.

ç) Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

d) Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır.

e) Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir.

f) Ön değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır. Uygulamalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

g) Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” 02 Şubat 2022 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir

 

BİREYSEL DEĞERLENDİRME (2.AŞAMA SINAV)

Değerlendirmenin bu aşamasında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 2. Aşama sınavlarla ile aynı şekilde devam edilecektir. Ancak ismi “BİREYSEL DEĞERLENDİRME” olarak güncellenmiştir.

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacaktır.

a) MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

b) Uygulama giriş belgelerinin yayımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alınma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine aittir.

c) Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

ç) Resim ve müzik yetenek alanlarında değerlendirmeye alınacak öğrenciler giriş belgelerinde belirtilen saatten 30 dakika önce; genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla 15 (on beş) dakikaya kadar olan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra değerlendirmeye alınmayacaklardır.

d) Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanı değerlendirmeleri ise BİLSEM’lerde yapılacaktır ancak değerlendirmeler RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve değerlendirmenin gerçekleştirileceği kurumun da ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin hizmet verdiği il-ilçede bulunması şartı ile Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun kararı ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.

e) Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanları için ise değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM’lerde muhafaza edilecektir.

f) Değerlendirmelerde görev alacak uygulayıcılara beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin değerlendirmelerinde görev verilmeyecektir.

g) Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yapıldığı kurum müdürlüklerince, öğrencilerin “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri (Sınav Merkezi)/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi” ekranında “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

h) Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi” ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.

ı) Değerlendirme ve sonuçların kayıt altına alınması uygulayıcıların; gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve değerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

 

 

Bilsem Online Uygulamalarını Şimdi Keşfet

Bilsem Online mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Bilsem Online mobil uygulaması Google Play veya App Store’da.

Google PlayApp Store