Sıkça Sorulan Sorular - Bilsem Online

Sıkça Sorulan Sorular

Bilsem Nedir?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Bilsem okulları ücretli mi?

Örgün eğitim kurumlarına devam eden özel yetenekli öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için okul saatleri dışında, kendine özgü programlar çerçevesinde destek eğitimi verir. Bilsem okullarında eğitim alan öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmez.

Bilsem okullarının avantajlar ve faydaları nelerdir?

BİLSEM okullarının avantajlar ve faydaları şunlar olabilir:

 • Özel Yeteneklerin Gelişimi: Öğrenciler özel yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı bulur.
 • Uzman Eğitim Kadrosu: Özel yeteneklere sahip öğrencilerin eğitimine odaklanmış, deneyimli bir öğretim kadrosu mevcuttur.
 • Farklılaştırılmış Programlar: Standart müfredattan farklı, özel içerikler ve atölye çalışmaları sunabilirler.
 • Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Öğrencilerin ilgi alanlarına ve öğrenme tarzlarına göre esneklik sağlanır.
 • Akademik ve Sosyal Gelişim: Akademik başarılarına ek olarak, sosyal becerilerini de geliştirme imkanı bulabilirler.

Bilsem Hangi İllerde Vardır?

Özel yetenekli öğrencilerin kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için normal okullarda verilen eğitimin ötesinde farklılaştırılmış bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 80 ilde 106 BİLSEM ile hizmet vermektedir. Türkiye genelinde neredeyse her ilde bir bilsem bulunmakla birlikte, nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

BİLSEM'e Nasıl Başvurulur

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan 'gözlem formu' listesiyle aday gösterilmektedir.

Bilsem sınavına kimler başvurabilir ve öğrenciler neye göre seçilir?

Bilsem sınavına sınıf öğretmenleri tarafından okul yönlendirme komisyonununa önerilen öğrenciler seçilmektedir ve her sınıfın en fazla %20'si girebilmektedir.

Bilim ve Sanat Merkezi'nde Eğitim Alacak Öğrenciler Nasıl Belirleniyor?

BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler; her yıl Bakanlıkça yayınlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu’na göre yürütülen bir sürecin sonunda belirlenmektedir.

 • İlk aşamada, okullarında Aday Yönlendirme Komisyonu tarafından aday gösterilen öğrenciler, ön değerlendirme uygulamasına katılmaktadır.
 • İkinci aşamada, ön değerlendirme uygulaması sonrasında belirlenecek baraj puanı geçen öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınmaktadır.

BİLSEM Öğrenci Seçim Süreci Kimler Tarafından Yürütülür?

Her eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere il tanılama sınav komisyonları oluşturulur. Bu komisyon Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, BİLSEM müdürleri ve Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü olmak üzere en az üç üyeden oluşur.

Bilsem Sınavına hangi sınıflar girebilmektedir?

Bilsem sınavına 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri girebilmektedir.

Aday Gösterildikten Sonra Ne Yapmak Gerekir?

Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmelidir. Grup tarama uygulamasına girecek olan öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden belirtilen tarihler arasında günlük 4 oturum olarak planlanmaktadır. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web sitesinden ilan edilecektir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir.

BİLSEM sınavına her sınıftan kaç kişi girebilir?

Bilsem sınavına her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir.

BİLSEM sınavı tablette mi yapılıyor?

Evet, genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulaması tablet bilgisayarlar üzerinden yapılır.

BİLSEM Sınav Sonuçları Nasıl Hesaplanır?

Grup tarama uygulamasında sınıf düzeylerine uygun sorular sorulmaktadır. Öğrencilerin puanları doğru verdikleri cevaplar üzerinden hesaplanmakta olup yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmemektedir. Grup tarama uygulaması sonuçlarına ilişkin bilgiler http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilmektedir.

Bilsem Sınavı kaç aşamadan oluşmaktadır?

Bilsem Sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır. Bilsem Sınavı aşamaları: Ön Değerlendirme Uygulaması ve Bireysel Değerlendirme Uygulamasıdır.

Bilsem Sınavı Yetenek Alanları Nelerdir?

Bilsem okullarına girişte öğrenciler genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında aday gösterilmektedirler. Bilsem okullarının öğrenci seçimi bu sınavlarla yapılmaktadır.

Bilsem'de kaç yetenek alanı sınavına girilebilir?

Öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılında bir (1) ya da en fazla iki (2) yetenek alanından aday gösterilebilmektedir.

BİLSEM Sınav Soruları Yeteneklere Göre Değişir Mi?

Tablet bilgisayar üzerinden yapılacak grup tarama uygulamasında tüm yetenek alanları için ortak sorular sorulmaktadır. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Grup tarama uygulamasına girmeyen öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınmamaktadır.

Bilsem genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulaması sınavı nasıl yapılır?

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden yapılır.

Bilsem ön değerlendirme uygulaması(ilk aşama) resim ve müzik yetenek alanları sınavı nasıl yapılır?

Ön değerlendirme uygulamaları resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda elektronik ortamda yapılır.

Bilsem bireysel değerlendirme(mülakat) uygulamasına kimler girebilir?

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacaktır.

Bireysel Değerlendirme(Mülakat - İkinci aşama) Uygulamaları nerelerde yapılır?

Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacaktır ancak uygulamalar RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve uygulamanın gerçekleştirileceği kurumun da ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin sorumluluk bölgesinde bulunması şartı ile il tanılama sınav komisyonunun kararı doğrultusunda Bakanlığın bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.

Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme Nasıl Yapılmaktadır?

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere “Müziksel İşitme/Bellek” ve “Müziksel Farkındalık” alanlarından sınıf seviyelerine uygun sorular sorulur.

Resim/Görsel Sanatlar Yetenek Alanına Bireysel Değerlendirme Nasıl Yapılmaktadır?

Resim/görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri, özgün çalışmalar yapabilecekleri sorular sorulur ve bu doğrultuda çizim yapmaları istenir.

 • Yapılacak uygulama 2 (iki) oturumdan oluşur ve her 1 (bir) oturum 40 (kırk) dakika sürer.
 • Öğrencilerden farklı değerlendirme kriterlerinin ölçülmesine olanak sağlayacak çalışmalar yapmaları istenilir.
 • Değerlendirmeler, alanda yetkin ve uzman kişilerce yapılır.
 • Değerlendirme kullanılacak materyaller, Bakanlıkça verilir.

Bilsem Sınavına hazırlanılır mı?

Bilsem Sınavı öğrencilerin yeteneklerini ölçen bir sınavdır. BİLSEM sınavına özel çalışmalar yaparak genel zeka, mantık, problem çözme gibi becerilerini geliştirilebilir. Ayrıca Bilsem Sınavı'nın ilk aşaması tablet üzerinden yapıldığı için Bilsem Online uygulaması çocukların sınava önceden hazır olmasına yardımcı olur.

BİLSEM'e Kayıt Olmaya Hak Kazanan Öğrenciler Kayıtlarını Nereye Yaptırırlar?

Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerinde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

BİLSEM'de Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programı tamamlayan öğrencilere “Program Tamamlama Belgesi” verilir.

BİLSEM Sınavında İtiraz Nasıl Yapılır?

Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır. İtirazlar değerlendirildikten sonra sonuçlar yine aynı sistem üzerinden velilere bildirilmektedir.

Ön değerlendirme(ilk aşama) uygulamasına itiraz nasıl yapılır?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplanacaktır.

Bireysel Değerlendirme Uygulamasına(Mülakat - İkinci aşama) İtiraz nasıl yapılır?

 1.  Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından “EK-2 İtiraz Başvuru Formu” doldurularak il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır. İtirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilecektir.
 2.  Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyalleri kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.
 3.  Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır. ç) Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Bilsem Online Uygulamalarını Şimdi Keşfet

Bilsem Online mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Bilsem Online mobil uygulaması Google Play veya App Store’da.

Google PlayApp Store