Bilişsel Gelişim Nedir? - Bilsem Online

Bilişsel Gelişim Nedir?

Bilişsel gelişim, insanların düşünme, öğrenme, problem çözme ve anlama sürecindeki değişimlerin incelenmesidir. Bilişsel gelişim süreci, bebeklerin doğumundan itibaren başlar ve ömür boyu devam eder. Bu süreçte insanlar, çevreleri ile etkileşim halindeyke

Google PlayApp Store
8 Mart 2023

Bilişsel Gelişim Nedir?

Bilişsel gelişim, insanların düşünme, öğrenme, problem çözme ve anlama sürecindeki değişimlerin incelenmesidir. Bilişsel gelişim süreci, bebeklerin doğumundan itibaren başlar ve ömür boyu devam eder. Bu süreçte insanlar, çevreleri ile etkileşim halindeyken zihinlerinde bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirirler. Bilişsel gelişim süreci, insanların yaşlarına, çevrelerine, deneyimlerine ve genetik yapılarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Bilsem Online’a  ÜCRETSİZ KAYIT OLMAK için Tıklayız.

Bilişsel Gelişim Nedir?

Bilişsel gelişim, insanların düşünme, öğrenme, problem çözme ve anlama sürecindeki değişimlerin incelenmesidir. Bu süreç, insanların zihinlerindeki bilgi, beceri ve anlayışlarının artması ve gelişmesiyle ilgilidir. Bilişsel gelişim süreci, insanların yaşlarına, çevrelerine, deneyimlerine ve genetik yapılarına bağlı olarak farklılık gösterir. Bu süreç, insanların bilişsel kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olur ve insanların hayatları boyunca karşılaştıkları problemleri çözmelerine, öğrenmelerine ve gelişmelerine yardımcı olur.


Çocuklarımızın BİLİŞSEL GELİŞİMİNİ hızlandırmak için bilsemonline.com’a ÜYE OLUN. 


Bilişsel gelişim süreci, Jean Piaget'in çalışmaları ile ilk kez tanımlanmıştır. Piaget, bilişsel gelişim sürecini dört aşamaya ayırdı:

Sensorimotor Aşama: Bu aşama, doğumdan 2 yaşına kadar olan dönemi kapsar. Bu dönemde bebekler, dünyayı dokunarak, tatmin ederek, koklayarak, duyarak ve görerek keşfederler. Bu aşamada bebekler, dünyanın nesnel gerçekliğini kavrayamazlar ve kendileri dışındaki varlıkların varlığına dair farkındalıkları yoktur.

Preoperasyonel Aşama: Bu aşama, 2 ila 7 yaş arasındaki dönemi kapsar. Bu dönemde, çocuklar dünyayı sembolik olarak temsil etme yeteneği kazanırlar. Bu aşamada çocuklar, dünyanın nesnel gerçekliğini anlamakta zorlanırlar ve düşüncelerini kendilerine göre şekillendirirler.

Somut İşlemler Aşaması: Bu aşama, 7 ila 11 yaş arasındaki dönemi kapsar. Bu dönemde, çocuklar dünyanın nesnel gerçekliğini anlama da daha başarılı hale gelirler ve somut olayları anlayabilirler. Bu aşamada, çocuklar matematiksel kavramlar ve mantıksal ilişkiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olurlar.

Formal İşlemler Aşaması: Bu aşama, 11 yaşından itibaren başlar ve ömür boyu devam eder. Bu dönemde, insanlar soyut kavramları anlama yeteneği kazanırlar ve problem çözme, mantıksal düşünme, hipotez test etme ve olasılık hesaplama gibi becerileri geliştirirler.


Çocuklarımızın BİLİŞSEL GELİŞİMİNİ hızlandırmak için bilsemonline.com’a ÜYE OLUN. 


Bilişsel gelişim süreci, çevresel uyaranlar ve deneyimler tarafından da etkilenir. Öğrenme, düşünme ve zeka seviyeleri, insanların etrafındaki dünya ile olan etkileşimlerine ve deneyimlerine bağlıdır. Çevresel faktörler, bireylerin yaşamları boyunca sürekli olarak bilişsel kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Bilsemonline Platformunun Bilişsel Gelişime Katkıları

Bilsemonline, bilişsel gelişimi desteklemek için tasarlanmış bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Platform, öğrencilere bilişsel gelişimlerine yardımcı olacak araçlar ve kaynaklar sağlar. Bu kaynaklar arasında oyunlar, interaktif öğrenme materyalleri, öğretici videolar ve bilişsel gelişimi destekleyen diğer araçlar yer alır.

Bilsemonline, her yaş için farklı bilişsel gelişim seviyelerine göre özelleştirilmiş öğrenme materyalleri sunar. Öğrenciler, bilişsel gelişim sürecinin her aşamasında uygun materyallerle desteklenirler. 


Çocuklarımızın BİLİŞSEL GELİŞİMİNİ hızlandırmak için bilsemonline.com’a ÜYE OLUN. 


Bilsemonline, bilişsel gelişimin yanı sıra, diğer önemli öğrenme alanlarını da destekler. Bu alanlar arasında matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik gibi konular yer alır. Platform, öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, bilişsel gelişim, insanların yaşamlarının her aşamasında devam eden bir süreçtir ve etkili bir öğrenme süreci, sağlıklı bir bilişsel gelişim için gereklidir. Bilsem Online platformu, bilişsel gelişim sürecini desteklemek için tasarlanmış bir araçtır ve öğrencilere uygun araçlar ve kaynaklar sunarak bilişsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.


Bilsem Online’a  ÜCRETSİZ KAYIT OLMAK için Tıklayız.Bilsem Online platformu, eğitimciler için de birçok fayda sağlar. Öğrencilerin bilişsel gelişimlerini takip etmelerine ve öğrenme süreçlerini özelleştirmelerine yardımcı olan birçok araç ve kaynak sunar. Ayrıca, platform, öğretmenlerin öğrencilerinin ilerlemelerini takip etmelerine ve onları desteklemelerine yardımcı olan araçlar da sağlar.

Sonuç olarak, bilişsel gelişim, insanların hayatlarının her aşamasında devam eden bir süreçtir. Bilişsel gelişim sürecini desteklemek için etkili bir öğrenme süreci gereklidir. Bilsem Online platformu, öğrencilerin bilişsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır ve öğrencilerin bilişsel gelişim süreçlerinde başarılı olmalarına yardımcı olur.


Bilsem Online Uygulamalarını Şimdi Keşfet

Bilsem Online mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Bilsem Online mobil uygulaması Google Play veya App Store’da.

Google PlayApp Store