Bilsem Okulları İle İlgili En Çok Merak Edilenler

| Görüntülenme 7849

Bilsem Okulları Nedir?

Bilsem okulları Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üstün yetenek potansiyeli olan çocukların eğitildiği okullardır. Bilsem “Bilim ve Sanat Merkezi” tanımının kısaltmasıdır.

Buradan ücretsiz üye olabilir, BİLSEM sınavlarına uyumlu platform ile BİLSEM sınavlarına çocuğumuzu hazırlayabilirsiniz.

 

Bilsem Okulları

Türkiye’deki tüm BİLSEM okullarının listesi ulaşmak için tıklayınız.


Bilsem Okulları Ne Zaman Açılıyor?

Bilsem okulları her sene normal öğretim ile birlikte açılır ve normal eğitim müfredatı takvimine uygun olarak devam eder.

Bilsem okulları kesinlikle alternatif bir müfredat değildir. Normal müfredata ek olarak devam ettirilmesi gereken bir süreçtir.

 

Bilsem Okulları Ücretli mi?

Bilsem okullarında eğitimine devam eden çocuklardan herhangi bir ücret talep edilmez.

 

Bilsem Okulları Kimin?

Bilsem okullar Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Devlete ait okullardır.

 

Bilsem Okulları Mezunu İstediği Liseye Gidebilir mi?

Hayır. Bilsem okulları verdiği eğitim dışında fırsat eşitsizliğine sebep olacak herhangi bir avantaj sağlamaz. Bilsem okullarından mezun olan öğrencilerde diğer öğrencilerin tabi olduğu değerlendirme kıstaslarına göre liselere yerleştirilirler.

 

Bilsem Okulları Eğitim

Bilsem - Bilim ve Sanat Merkezlerinde Verilen Eğitimler

Bilim ve Sanat Merkezine başlayan öğrenciler 5 aşamalı bir eğitim programına alınırlar. Tüm programlar, öğretmenler tarafından öğrenci merkezli, öğrencilerin yaratıcılığını, problemlere farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır.Programların uygulanmasında örgün eğitimden tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller kullanılır. Öğrenciler okullarında geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla hareket ederken, BİLSEM’ in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almadığından bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğrenme modeliyle eğitim sağlanmakta ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun ürün/projeler gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

 

Beş Aşamalı Eğitim Programı

1-Uyum (Oryantasyon) Programı:

BİLSEM’e yeni başlayan öğrencileri 40 ders saati ve iki aylık süreyi geçmeyecek şekilde bir uyum programına alınmaktadır. Uyum programı veli, öğretmen, öğrenci herkesin birbirini anlamaya çalıştığı, ortak bir dil oluşturulmaya çalışıldığı aşamadır.

 

2- Destek Eğitimi Programı:

Destek eğitim programında öğrenciler iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme becerileri, problem çözme teknikleri, bilimsel araştırma teknikleri, girişimcilik, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karar verme, kaynakları etkin kullanma; Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Bilişim Teknolojileri, Teknoloji Ve Tasarım, Görsel Sanatlar, Müzik ve benzeri alanlar ile ilişkilendirilerek eğitime alınırlar.

 

3- Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı:

Bu programda temel amaç, BİLSEM’ e soyut ve genel bir zihinsel yetenek tanısıyla gelen öğrencinin yetenekli olması muhtemel tüm disiplinleri öğrenciye tanıtmaktır. Bu program sürecinde öğrencinin disipline olan ilgisi, öğrenme hızı, merak, alanda derinlemesine bilgi isteği, yaşamsal süreçlerdeki problemleri alana taşıyarak çözüm bulma girişimleri gibi özelliklerini gözlemlemeye yönelik etkinlikler planlanır ve uygulanır. Uygulanan program sonunda öğrencilerden elde edilen bulgular, Öğretmenler Kurulunda değerlendirilerek her öğrencinin özel yetenek alanı ve/veya alanları belirlenir.

 

4- Özel Yetenekleri Geliştirme Programı:

Bu programda, BİLSEM’e soyut ve genel bir zihinsel yetenekle gelen öğrencinin yeteneğinin performansa dönüştüğü özel alan artık tespit edilmiş durumdadır. Önceki programlar sonucunda öğrencinin yetenekli olduğuna karar verildiği en fazla 2 bilim veya sanat alanında derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazandırma amaçlanmaktadır.

 

5-Proje Üretimi/Yönetimi Programı:

Bu programda, öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre proje gruplarına ayrılır ve kendi seçtikleri proje üzerinde çalışarak disiplinler arası çalışma ve farklı becerilerin sentezini gerçekleştirmeye yönelik projeler hazırlanır. Öğrencilerin danışman öğretmenler rehberliğinde kendi seçecekleri projeler doğrultusunda çalışmaları, geliştirdikleri çözüm uygulamaları ve bu süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınır.

 

Bilsem Soruları

Bilsem sınabı bu sene BNV zeka testi üzerinden RAM’ler tarafından uygulanacaktır. www.bilsemonline.com platformu üzerinden binlerce örnek soru ile BİLSEM sınavlarına doğrudan hazırlanabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Blog

Türkiyenin en kapsamlı Bilsem Eğitim Blogu ile Bilsem
Sınavları’na hazırlanın
Bilsem Yaz Okulları

Bilsem Yaz Okulları

Bilsem okulları bu sene itibari ile 2. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açacağı müjdesini verdi.

Devamı
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci seçme sınavının merakla beklenen ön değerlendirme sonuçları açıklandı.

Devamı
Bilsem Mülakat Soruları Nelerdir?

Bilsem Mülakat Soruları Nelerdir?

Bilsem sınavının 2. Aşaması olan “BİREYSEL DEĞERLENDİRME” aşaması 13 Haziran itibari ile başlayacaktır. Bu tarih 12 Ağustots’a kadar devam edecek bu süreçte 1. Aşama “ÖN DEĞERLENDİRME” sınavlarında başarılı olan öğrenciler teker teker değerlendirilecektir

Devamı