Bilsem Okulları Nasıl Eğitim Veriyor?

| Görüntülenme 2385

Bilsem Okulları: Eğitim İçeriği – Hangi İllerde BİLSEM Okulu Var?

Bilsem Okulları Rehberi

 

BİLSEM okulları (Bilim ve Sanat Merkezi), Genel Yetenek, Müzik, Resim alanlarında üstün yetenekli olma potansiyelini taşıyan çocukların, yeteneklerine uygun içerik ve müfredatlar ile okullarının dışında ekstra eğitim aldıkları okullardır. BİLSEM okulları başvuranları yılında belirli dönemlerinde “Ön Değerlendirme” sınavı ve “Bireysel Değerlendirme” aşaması ile seçerek alır ve eğitimine başlar. 

BİLSEM Sınavlarına uyumlu BİLSEM Hazırlık Uygulamasını indirmek için;

IOS için TIKLAYIN

Android için TIKLAYIN

BİLSEM okulları bu çocuklarımızın devam ettiği Genel Eğitim Müfredatının bir alternatifi DEĞİLDİR! Bilsem okulları çocukların yetenekleri oldukları alanlardaki potansiyellerine daha hızlı ulaşmalarını amaçlar.

BİLSEM Okulları öğrencilerini 2021-2022 eğitim döneminde öğrenci alımına tekrar başlamıştır. Bu okullara girebilmek için “Ön Değerlendirme” ve “Bireysel Değerlendirme” aşamalarından geçmek gerekmektedir. Çocuklarımızın bilişsel yeteneklerini geliştirerek bu değerlendirmelere hazırlayabilir BİLSEM okullarına girmelerini sağlayabiliriz. www.bilsemonline.com çocuğumuzun BİLSEM Değerlendirmelerine en iyi hazırlanabilmesi için kurgulanmıştır. Çocuğumuzu BİLSEM değerlendirmelerine hazırlarken genel zekâ gelişimi ve bilişsel gelişimine de katkı sağlar. Ücretsiz Üye Olun.

  

Bilsem-Bilim ve Sanat Merkezlerinde Verilen Eğitimler

Bilim ve Sanat Merkezine başlayan öğrenciler 5 aşamalı bir eğitim programına alınırlar. Tüm programlar, öğretmenler tarafından öğrenci merkezli, öğrencilerin yaratıcılığını, problemlere farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır. Programların uygulanmasında örgün eğitimden tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller kullanılır. Öğrenciler okullarında geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla hareket ederken, BİLSEM’ in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almadığından bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğrenme modeliyle eğitim sağlanmakta ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun ürün/projeler gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

 

Beş Aşamalı Eğitim Programı

1-Uyum (Oryantasyon) Programı:

BİLSEM’e yeni başlayan öğrenciler ve velileri 40 ders saati ve iki aylık süreyi geçmeyecek şekilde bir uyum programına alınmaktadır. Uyum programı veli, öğretmen, öğrenci herkesin birbirini anlamaya çalıştığı, ortak bir dil oluşturulmaya çalışıldığı aşamadır. 

2- Destek Eğitimi Programı:

Destek eğitim programında öğrenciler iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme becerileri, problem çözme teknikleri, bilimsel araştırma teknikleri, girişimcilik, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karar verme, kaynakları etkin kullanma; Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Bilişim Teknolojileri, Teknoloji Ve Tasarım, Görsel Sanatlar, Müzik ve benzeri alanlar ile ilişkilendirilerek eğitime alınırlar. 

3- Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı:

Bu programda temel amaç, BİLSEM’ e soyut ve genel bir zihinsel yetenek tanısıyla gelen öğrencinin yetenekli olması muhtemel tüm disiplinleri öğrenciye tanıtmaktır. Bu program sürecinde öğrencinin disipline olan ilgisi, öğrenme hızı, merak, alanda derinlemesine bilgi isteği, yaşamsal süreçlerdeki problemleri alana taşıyarak çözüm bulma girişimleri gibi özelliklerini gözlemlemeye yönelik etkinlikler planlanır ve uygulanır. Uygulanan program sonunda öğrencilerden elde edilen bulgular, Öğretmenler Kurulunda değerlendirilerek her öğrencinin özel yetenek alanı ve/veya alanları belirlenir. 

4- Özel Yetenekleri Geliştirme Programı:

Bu programda, BİLSEM’e soyut ve genel bir zihinsel yetenekle gelen öğrencinin yeteneğinin performansa dönüştüğü özel alan artık tespit edilmiş durumdadır. Önceki programlar sonucunda öğrencinin yetenekli olduğuna karar verildiği en fazla 2 bilim veya sanat alanında derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazandırma amaçlanmaktadır. 

5-Proje Üretimi/Yönetimi Programı:

Bu programda, öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre proje gruplarına ayrılır ve kendi seçtikleri proje üzerinde çalışarak disiplinler arası çalışma ve farklı becerilerin sentezini gerçekleştirmeye yönelik projeler hazırlanır. Öğrencilerin danışman öğretmenler rehberliğinde kendi seçecekleri projeler doğrultusunda çalışmaları, geliştirdikleri çözüm uygulamaları ve bu süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınır.

Bu sayfada;

·        Bilsem okulları eğitim müfredatı,

·        İllere göre Bilsem okulları iletişim bilgileri,

·        Bilsemonline Ücretsiz Üye Ol

·        Bilsem değerlendirme aşamaları

Hakkında bilgiler paylaştık.

Bilsem okulları listesi ve iletişim  bilgileri için tıklayınız.

Blog

Türkiyenin en kapsamlı Bilsem Eğitim Blogu ile Bilsem
Sınavları’na hazırlanın
Bilsem Yaz Okulları

Bilsem Yaz Okulları

Bilsem okulları bu sene itibari ile 2. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açacağı müjdesini verdi.

Devamı
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci seçme sınavının merakla beklenen ön değerlendirme sonuçları açıklandı.

Devamı
Bilsem Mülakat Soruları Nelerdir?

Bilsem Mülakat Soruları Nelerdir?

Bilsem sınavının 2. Aşaması olan “BİREYSEL DEĞERLENDİRME” aşaması 13 Haziran itibari ile başlayacaktır. Bu tarih 12 Ağustots’a kadar devam edecek bu süreçte 1. Aşama “ÖN DEĞERLENDİRME” sınavlarında başarılı olan öğrenciler teker teker değerlendirilecektir

Devamı