Çocuğunuz Üstün Yetenekli mi? - Bilsem Online

Çocuğunuz Üstün Yetenekli mi?

Üstün yetenekli çocuklar üzerinde yapılan incelemelerin büyük bir çoğunluğu altı yaş ve üstü çocuklar üzerinde yapılmıştır.

Google PlayApp Store
27 Ekim 2018

Üstün yetenekli çocuklar üzerinde yapılan incelemelerin büyük bir çoğunluğu altı yaş ve üstü çocuklar üzerinde yapılmıştır. Bunun nedenlerinin başında 0-6 yaş grubu çocukların yeteneklerinin herhangi bir araç veya testle ortaya çıkarma zorluğu gelmektedir. Fakat bilinen bir gerçek erken teşhisle erken eğitim programına vakit geçirmeden başlanmasının ne kadar önemli olduğudur. 6 yaş altı bir çocuğun üstün yetenekli olup olmadığının tespiti en iyi ailesi tarafından yapılacak objektif gözlemlere dayalı sonuçlarla elde edilebilir.

Üstün yetenekli çocukların davranış özellikleri;

Zihinsel;

ü  Hızlı öğrenir.

ü  Meraklıdır.

ü  Dikkatli ve uyanıktır.

ü  Yaşıtlarına göre ileri düzeyde sözel yeteneğe sahiptir.

ü  Erken yaşta okumaya ve kitaplara karşı ilgisi gelişir.

ü  Kendinden daha büyük çocuklarla birlikte olmaktan hoşlanır.

ü  İlgilerinin peşinden koşar.

ü  Uzun dikkat süresine sahiptir.

ü  Yaşına göre yüksek mizah duygusuna sahiptir.

ü  Yeni ve zor deneyimleri tercih eder.

ü  Elde ettiği bilgileri uzun süre hafızasında tutabilir.

ü  Yaşıtlarına göre problem çözme ve planlama becerisi yüksektir.

Yaratıcılık;

ü  Çok soru sorar.

ü  Orijinal düşüncelere sahiptir.

ü  Yalnız çalışmayı tercih eder.

ü  Öğrendiği yeni bir deneyimi kendisi denemek ve yapmak ister.

ü  Hayal gücü yaşıtlarına göre yüksektir.

ü  Bir amaca ulaşmak için pek çok yol düşünür.

ü  Bazı şeyleri kendi düşüncesi doğrultusunda yapmak ister.

ü  Yaşıtından beklenmeyen ve ustalık gerektiren cevaplar verir.

 

Liderlik

ü  Yetişkinlerle ve diğer çocuklarla çok kolay iletişim kurar.

ü  Yeni durumlara kolay uyum sağlar.

ü  Hedeflere ulaşmak için çalışırken diğer kişilere baskı yapabilir.

ü  Düşünceleri başkaları tarafından değer görür.

ü  Yaşıtları tarafından ilk seçilen kişi olarak gözlemlenir.

 

Müzik

ü  Orijinal tonlar üretir.

ü  Tonal hafızasının seviyesini sergileyebilir.

ü  Müzik aktivitelerinden hoşlanır.

ü  Müziğe karşı hassastır.

ü  Örnek ritmi kolaylıkla tekrar eder.

ü  Ritim örneklerini, melodileri ve tonları kolaylıkla ayırt eder.

Resim

ü  Çizim, boyama gibi etkinliklere ekstra zaman ayırır.

ü  Canlı varlıkların dışında imgesel objeler çizer.

ü  Nesneleri ayrıntıları ile hatırlar.

ü  Yaptıklarından tatmin olur.

ü  Resim ve plastik sanatlar ile ilgili sanat etkinliklerine önem verir.

ü  Sanat etkinliklerinde uzun dikkat süresine sahiptir.

ü  Sanat etkinliklerini düzenleme konusunda planlamacıdır.

 

Çocuğunuzun üstün yetenekli olması için yukarıda sayılan 5 yeteneğin hepsine sahip olması gerekmez. Sadece bir tanesinde bulunan özelliklere sahip olması çocuğunuzun üstün yetenekli olmasının işareti olabilir.

Üstün yetenekli çocuklarda liderlik yeteneği baskın olmayanların sosyal hayata entegrasyonu çocuğun gelişiminde olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bu olumsuzlukların oluşmasında ki en büyük etken çocukların kabul edilebilecekleri bir sosyal ortamda bulunmamaları veya doğru öğretim yöntemlerine tabi tutulmuyor olmalarıdır.

Bilsem çocuğunuzun yeteneklerine uygun seviyede eğitim almasını sağlamakla birlikte çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri konusunda önemli bir sosyal çevre sağlar.

Bilsem’e katılmak için çocuğunuzun Bilsem Sınavında başarılı olması gerekmektedir. Ancak bu sınav farklı soru tiplerinden öte uygulanma yöntemi ve cevap algoritması açısından diğer tüm sınavlardan farklıdır. Bu sebeple Bilsem’e katılmak isteyen çocukların Bilsem Sınavlarına girmeden önce sınav sorularını deneyimleyebilmeleri, sınav yöntemine yabancı olmamaları ve yeteneklerini sınav sırasında göstermelerine engel olacak herhangi bir bilgi veya donanım eksikliğine sahip olmamaları için bir hazırlık sürecinden geçmeleri tavsiye edilmektedir.

Bilsem Sınavlarına hazırlanmanın en iyi yolu sınav ortamının simüle edilebildiği ve sınavda çıkan soru tiplerine uygun sorulara çocukların hazırlandığı platformlardır.

Bilsem Online internete bağlı tüm cihazlarda çalışmakla birlikte Bilsem Sınavlarına hazırlanmak için gerekli şartların sağlanması adına gerekli tüm teknik altyapıyı sunmaktadır. Bilsem Online ile çocuğunuzu sadece Bilsem Sınavlarına hazırlamakla kalmaz, çocuğunuzun farklı alanlardaki yeteneklerini keşfetmekle birlikte, mevcut yeteneklerinin gelişmesini de sağlamış olursunuz.

 

 

Bilsem Online Uygulamalarını Şimdi Keşfet

Bilsem Online mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Bilsem Online mobil uygulaması Google Play veya App Store’da.

Google PlayApp Store