Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Eğitim Modelleri, BİLSEM ve BİLSEM ONLINE - Bilsem Online

Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Eğitim Modelleri, BİLSEM ve BİLSEM ONLINE

Özel eğitim kapsamı içinde ele alınması tartışmalı olan üstün veya özel yetenekliler için son yıllarda bir çok ülkede eğitimleri konusunda önemli adımlar atılmış bulunmaktadır.

Google PlayApp Store
28 Ekim 2018

Özel eğitim kapsamı içinde ele alınması tartışmalı olan üstün veya özel yetenekliler için son yıllarda bir çok ülkede eğitimleri konusunda önemli adımlar atılmış bulunmaktadır. Bu çocuklara normal çocuklara uygulanandan farklı eğitim uygulamak, yeni yaklaşımlar bulmak için harcanacak çaba genel eğitime katkıda bulunacak ve genel eğitimin niteliğini artıracaktır. Konuya bu varsayımlar doğrultusunda bakıldığında göz önünde bulundurulması gereken üç gerçek karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;

1. Üstün veya Özel yetenekli çocukları arayıp, tarayarak bulmak gerekmektedir. Çünkü bu çocukların çoğu kendiliğinden ortaya çıkmazlar. Belirlenmezseler büyük yığınlar içinde yok olup giderler.

2. Taranıp bulunan Üstün veya Özel yetenekli çocukların, özel eğitim önlemleriyle en iyi biçimde gelişmelerini sağlamak gerekmektedir. Bu yönüyle olağan programların yaratabileceği sorunlara daha önce değinilmişti.

3. Üstün yetenekli çocukların kısa sürede hayata hazırlanmalarını sağlayarak, uzun süre verimli biçimde topluma katkıda bulunmalarını gerçekleştirme eğitimin öncelikleri arasındadır.

Üstün veya Özel yetenekli çocuklar için geliştirilmiş olan eğitim önlemlerinin yarar ve sakıncalarının bilinmesi Türkiye’deki uygulamalar için önem taşımaktadır. Üstün yetenekli çocuklara yönelik uygulanan eğitim modelleri AYRI EĞİTİM ve BİRLİKTE EĞİTİM olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

Geleneksel Eğitim Modelleri

Ayrı Eğitim: Üstün veya özel yetenekli çocuklar için, özel olarak düzenlenmiş eğitim ortamlarında, özel olarak yetiştirilmiş öğretmenlerle, özel olarak geliştirilmiş programların homojen gruplara uygulandığı eğitim uygulamalarıdır.

Birlikte Eğitim: Üstün veya özel yetenekli çocukları akran gruplarından ayırmadan aynı eğitim ortamında destek hizmetlerinin ve programların sunulduğu eğitim ortamlarıdır.

Ayrı Eğitim Bu uygulamada üstün veya özel yetenekli çocuklar belirli özellik ve düzey yakınlıklarına göre gruplanmakta, bu grubun özelliklerine ve gereksinmelerine göre özel eğitim programları geliştirilmekte ve bu programlar çeşitli eğitsel düzenlemeler içerisinde uygulanmaktadır. Bunların başlıcaları aşağıda verilmiştir.

Özel Okul Üstün veya Özel yetenekli çocukların belirli özel amaçlı okullarda toplanıp eğitilmesine verilen addır. Türkiye’de Fen Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, İnanç Vakfı Lisesi bu biçimde örgütlenmiş olan kurumlardır. Tarihsel gelişim açısından ilk örnek ise Osmanlı’da Enderun Mektebi’dir. 

BİRLİKTE EĞİTİM çocukların gelişimini olumsuz etkileyerek sosyal gruplar içinde anlaşılamadığı için dışlanmasın sebep olabilecek bir dizi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bununla birlikte öğrenmeye olan açlığı genel seviyenin üstünde olan zeka seviyesi sebebi ile aldığı eğitimi basit bulması ve öğretimden sıkılması ve ya tamamen bırakmak istemesine sebep olabilir.

AYRI EĞİTİM’de ise Üstün veya Özel yetenekli çocukların, diğer çocuklarla etkileşimde bulunmalarını önleyeceği için, toplumla bütünleşmemelerini ve bencil olmalarını sağlar, liderlik özelliklerinin gelişimini engeller. Çocukları çok erken yaşta uzmanlık alanlarına yönlendirmesi, daha sonra başka alanlara kaymalarını engelleyebilir. Çocukların birçok üstün özelliklerinin toplum için işlevsel hale gelmesini engelleyebilir. Tüm önlemler içerisinde en pahalı olanıdır.

Tüm bu bilgiler ışığında en iyi yöntem çocukların Birlikte Eğitim faaliyetinden sonra kendi gibi üstün yetenekli çocuklarla birlikte ayrı bir eğitim daha alarak hem sosyal entegrasyona zarar vermeyen hem de yeteneklerini daha iyi geliştirebileceği seviyede bir eğitime tabi tutulmasını sağlamaktadır. BİLSEM Kursları da tam olarak bu faydayı sağlamak adına MEB tarafından dizayn edilmiş kurslardır.

Bu kurslara çocukların katılımı için BİLSEM Sınavlarında başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlar izole bir ortamda internet bağlantısı olan tabletler üzerinde çocuklara yöneltilen sorulara verilen cevaplara göre puanlanır ve başarı sıraları belirlenir.

Bilsem Sınavlarının bilinen tüm sınav sistemlerinden farklı olması ve öncesinde çocuğun motor reflekslerinin sınava hazır olmaması durumunda üstün yetenekli olsa dahi sorulara doğru cevap veremeyeceği bir yetkinlik istemektedir.

BİLSEM ONLINE çocukların sınav öncesi Bilsem Sınavına hazırlanmalarını sağlamakla birlikte rutin hayatları içinde tüm ihtiyaç duydukları muhakeme dikkat ve 3 boyutlu düşünme yeteneğini çocuklara kazandırır. Bilsem Sınavlarına hazırlanma gayesi olmayan çocukların bile mevcut öğrenebilme kapasitelerinin arttırılması ve mevcut gelişim süreçlerinin hızlandırılarak akranlarının önüne geçebilmesi için gerekli yetenekleri kazanabilmesi için Bilsem Online gerekli teknik altyapıyı sunmaktadır. 

Bilsem Online Uygulamalarını Şimdi Keşfet

Bilsem Online mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Bilsem Online mobil uygulaması Google Play veya App Store’da.

Google PlayApp Store