KVKK

Bilsem Online Kişisel Verilerin Korunması

7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (“KVKK”) hakkındaki kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Kanunun 10uncu maddesi gereğince Veri Sorumlusu sıfatıyla Labor Bilişim Medikal İnş. Yay. Tic. Ltd. Şti. olarak aydınlatma yükümlülüğümüz doğmuştur.

Sitemizde toplanan;

·         Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve bazı hallerde (kullanılan hizmete bağlı olarak) banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler;

·         Sitedeki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (teklif verme, satın alma, satma, siteye sizin tarafınızdan oluşturulan veya sizin kullanıcı hesabınıza bağlı olan ürün veya ürün içerikleri gibi),

·         Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlanmış olan diğer bilgiler,

·         Bilgisayar / donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi / standart web günlüğü bilgileri dahil, siteyi ziyaret etmenizden, Bilsem Online hizmetleri kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ve etkileşiminizden doğan diğer bilgiler,

·         Kimliğiniz doğrulamak amacıyla veya Bilsem Online ‘ın ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz. (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması),

·         Demografik ve lokasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler,

·         Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Bilsem Online Kullanıcılarından ve/veya onların veli, vasi veya temsilcilerinden alınması gereken zorunlu bilgilerin yanı sıra hedeflediği hizmeti en üst düzeyde kullanıcılar özelinde kişiselleştirilmiş hizmeti sunabilmek adına gerekli 6698 Sayılı KVKK ‘da tanımlanmış kişisel verileri mevzuatın izin verdiği ölçüde işlemekte, kaydetmekte ve gerektiğinde ilgili kişiden açık rızası alınarak meşru amaçlarla üçüncü kişilere aktarmaktadır.

6698 sayılı KVKK uyarınca, web sayfamızda oluşturduğunuz profilde kaydedilen kişisel verilerinizi sizlere verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak olarak hazırlanan 29457 sayılı Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik,

29188 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için,

Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

Olası hukuki uyuşmazlıklarla birlikte mevzuata uygun hareket edebilmek adına yetkili kamu kurum kuruluşlarına bilgilerin sunulabilmesi;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenecektir.

Web sayfamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi veya kuruluşlar; başta Firmamızın sunucu altyapısını sağlayan Digital Ocean LLC 101 Avenue of the Americas, 10th Floor olmak üzere; New York, NY 10013 VAT ID: 2950879380 tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlardır.

Bilsem Online nezdinde işlenen kişisel verileriniz veri taban ve sistemlerimizde 6698 sayılı Kanunun 12nci maddesine uygun olarak muhafaza edilmekte ve aynı madde gereğince; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Hizmet aldığımız Digital Ocean LLC 101 Avenue of tha Americas veri depolama merkezimiz SSL sertifikasına sahip bir program olup yurtdışı sunuculu bir programdır. Bu konuda kullanıcılarımızın işlenen kişisel verileri için açık rızaları alınmaktadır.

 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

7 Nisan 2016 tarihinden itibaren 6698 sayılı KVKK ‘nun 11nci maddesi gereğince kişisel verisi işlenen ilgili kişiler tarafımıza aşağıdaki haklarını kullanmak üzere başvurabilir.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz İlgili Kişi Başvuru Formunuzu doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz. (ilgili kişi başvuru formu linki)

Bu kapsamda talepleriniz BilsemOnline olarak en geç 30 gün içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak değerlendirilecektir.

Bilsem Online olarak işlediğimiz tüm kişisel verilere ilişkin yürüttüğümüz 6698 sayılı Kanunda yer alan yükümlülüklerimiz gereğince oluşturduğumuz politikalarımız aşağıdaki gibidir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Politikası

Kişisel Verilerin Saklama Ve İmha Politikası

 

Ankara Ticaret Odası’nın 412325 sicil sayısında kayıtlı, 0607038642700001 MERSİS numarasına sahip, ÜNİVERSİTELER MAH. 1596. CAD. NO:95 İÇ KAPI NO:36 ÇANKAYA/ANKARA adresinde bulunan Labor Bilişim Medikal İnş. Yay. Tic. LTD. ŞTİ., KVKK kapsamında Veri Sorumlusudur.