2022-2023 Yılı Bilsem Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı - Bilsem Online

2022-2023 Yılı Bilsem Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı

MEB e bağlı bilim ve sanat merkezlerine alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılacak olan öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlanmıştır.

Google PlayApp Store
6 Aralık 2022

2023-2024 Yılı Bilsem Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu  Yayımlandı  Bilgi Almak İçin Tıklayınız!

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak öğrencileri belirlemek üzere tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı.

2022-2023 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 

 

TARİH

İŞLEM

05-09 Aralık 2022

İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

12-16 Aralık 2022

Bilgilendirme toplantılarının yapılması

19-30 Aralık 2022

Gözlem formlarının doldurulması

02-06 Ocak 2023

Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

 

10 Ocak 2023

Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden

yayımlanması

14 Ocak 2023

09 Nisan 2023

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023

İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023

İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023

05 Mayıs 2023

Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

 

09 Mayıs 2023

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden

yayımlanması

15 Mayıs 2023

28 Temmuz 2023

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023

Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 

 

Bu kılavuzda verilen öğrenci aday formunda görüldüğü üzere öğrencilerin genel zeka gelişiminin anlaşılması gerekli maddelerin tamamı bilsemonline.com platformunun çocukların gelişimi için sunduğu içeriklerle %100 örtüşmektedir. Bilsemonline BİLSEM okullarına kabul için istenilen ZEKA türlerinin hepsine hitap etmektedir.


Kılavuza göre, BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacaktır. 

 

- Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. 

 

- Aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir.

- Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecektir.

- Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak. Komisyonda yer alması gereken üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon, mevcut üyeler ile oluşturulacaktır.

- Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecektirç

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu için tıklayınız.

 

ÖN DEĞERLENDİRME (1. AŞAMA SINAV) 

- Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda elektronik ortamda 14 Ocak - 09 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM Modülü üzerinden verilecektir. Uygulamalar, cumartesi ve pazar günleri; 9.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde olmak üzere günlük altı (6) oturum olacak şekilde planlanacaktır. 

- Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında görev alacak öğretmenler il tanılama sınav komisyonlarının kararları doğrultusunda il millî eğitim müdürlüklerince seçilecektir. 

- Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları elektronik ortamda sınıf öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir. “Bilim ve Sanat Merkezleri Müzik ve Resim Yetenek Alanları Ön Değerlendirme Uygulayıcı Kılavuzu” sınıf öğretmenlerinin kişisel MEBBİS sayfalarında yer alan “MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülü” üzerinden paylaşılacaktır.

 

BİREYSEL DEĞERLENDİRME (2.AŞAMA SINAV) 

- Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacaktır.

- Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacaktır ancak uygulamalar RAM’ların ve BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve uygulamanın gerçekleştirileceği kurumun da ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin sorumluluk bölgesinde bulunması şartı ile il tanılama sınav komisyonunun kararı doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.

- Resim ve müzik yetenek alanlarında uygulamaya alınacak öğrenciler giriş belgelerinde belirtilen saatten otuz (30) dakika önce; genel zihinsel yetenek alanında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saatte uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla on beş (15) dakikaya kadar yaşanan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra değerlendirmeye alınmayacaklardır. 

- Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yapıldığı kurum müdürlüklerince, öğrencilerin “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi” ekranında “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir. 

- Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi” ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.

- Değerlendirme ve sonuçların kayıt altına alınması uygulayıcıların; gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve değerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

- Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanları için ise değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM’lerde muhafaza edilecektir.

- Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek puanı geçen öğrenciler kayıtlı oldukları okulların kayıt bölgelerindeki BİLSEM’lere kayıt hakkı kazanacaktır.

 

 

Bilsem Online Uygulamalarını Şimdi Keşfet

Bilsem Online mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Bilsem Online mobil uygulaması Google Play veya App Store’da.

Google PlayApp Store