Çocukların Kişilik ve Benlik Gelişiminde Ebeveyn Tutumlarının Rolü - Bilsem Online

Çocukların Kişilik ve Benlik Gelişiminde Ebeveyn Tutumlarının Rolü

Çocuklarımızın kendilerini ve çevreyi algılamaları için edinmeleri gereken her türlü bilgi ve donanım öncelikli olarak aileden kazanılır

Google PlayApp Store
26 Mart 2019

Benlik bir insanın kendisini ve çevresini algılayış biçimi olarak kısaca tanımlanabilir. Çocuklarımızın kendilerini ve çevreyi algılamaları için edinmeleri gereken her türlü bilgi ve donanım öncelikli olarak aileden kazanılır. Kişinin kendisini ve çevresini algıladığı ölçüde tepkiler vermesi olağandır. Bu duruma en büyük örnek “ Dervişin fikri neyse zikri de o olur”  bu atasözümüzdür. Benlik kavramı bu sebeplerle kişinin davranışlarının temeli ve belirleyicisidir.

Üzerinde çokça durulması gereken benlik kavramı, kişinin ruh sağlığı arasında da yakın bir ilişki vardır. Olumlu yönde benliğini geliştiren bir kişinin ruh sağlığı da yerinde demektir.

Bu kavramın çocuklarda ilk gelişmeye başladığı dönem 2 yaş civarlarıdır. 20’li yaşlara doğru iyice belirginleşen benlik kavramı aslında insanın hayatının sonuna kadar süren ve zaman geçtikçe iyice netlik kazanan bir kavramdır.

Cooley isimli ünlü sosyologa göre çocukların benlik gelişimi insanlarla etkileşimde bulunurken ortaya çıkar ve gelişim gösterir. Sosyal varlıklar olarak tecrübe etmediğimiz konularda tepki verebilme yetisinin asosyal kişilerde gelişmediği bu sebeple birçok olaya aynı tepkiyi verdikleri genel bir kanaattir. Bu sebeple çocuklardaki benlik gelişimi daha çok “Ayna Benlik” kavramı ile açıklanmaktadır.

Çocuklar toplumsallaşma süreci içinde mentor olarak gördükleri kişilerin davranışlarını gözleyerek, onların hal ve hareketlerini benliğine katar. Erken çocukluk döneminde bu anne ve baba iken ilerleyen dönemlerde öğretmen, arkadaş, akrabalar vb. kişilerde mentor kişiler arasına girebilir.

Çocukların geliştirdiği benlik kavramının sağlıklı gelişebilmesi temel bazı yeteneklere sahip olması ve bunları kullanabilmesi ile doğru orantılıdır. Henüz 6 aylıkken konuşmaya başlayan ve erken sosyalleşerek ebeveynleri dışında dış dünya ile doğrudan iletişim kurabilen bir çocuğun benlik gelişimi ile normal şartlarda büyüyen ve gelişimini tamamlayan bir çocuğun benlik gelişimini kıyaslamak ya da örtüştürmeye çalışmak doğru bir tavır değildir.

Çocuklarda zeka gelişimi, benliklerinin gelişiminde dış dünyayı daha hızlı ve verimli yorumlayabilmelerini sağlar ve bu alanda çocuklara özgürlük tanır. Bu sebeple çocukların gelişiminin hızlandırılması ve benliklerinin gelişiminde izleyecekleri yolun daha berrak olması ve gelişimlerinin hızlandırılması adına Bilsemonline  çocuğunuzun zekasının gelişimine yönelik yüksek katkı sunmaktadır. 

Bilsem Online Uygulamalarını Şimdi Keşfet

Bilsem Online mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Bilsem Online mobil uygulaması Google Play veya App Store’da.

Google PlayApp Store