HEMEN ÜCRETSİZ KAYIT OLUN

ÜCRETSİZ ÜYE OL

Üçlü Çember Modeli Nedir?

| Görüntülenme 4948

Renzulli Eğitim Sistemi | Bilsem Online | Bilsem Sınavı | Zeka Gelişimi | Çocuk Gelişimi | Yetenek | Yaratıcılık | Motivasyon

Bir ülkenin uygarlık alanında ileri devletler arasında sağlam yer edinip, bu durumu korumasında yol oynayan önemli öğelerden birinin, üstün bireylere götürülen eğitim olanaklarının olması dikkatlerin bu kesime yoğunlaştırılmasına neden olmaktadır.

Renzullinin üstün yetenekliliği açıklarken kullandığı özellikler şunlardır:

1.       Yetenek

Genel Yetenek: Soyut düşünebilme, sözel ve sayısal akıl yürütme uzamsal ilişkiler, bellek ve sözcük dağarcığının fazla olması, yeni durumları şekillendirme, bilgi işlem sürecinin otomatikleşmiş olması yeni bilgilerin hızlı, sağlıklı ve seçici olarak hatırlanmasına ilişkin özellikleri içerir.

Özel yetenek: Resim, dans, müzik, tiyatro gibi sanat alanındaki yeteneklerle matematik, fen, kimya gibi teknik alanlardaki yeteneklerdir.

Genel bir yetenek olduğu gibi belli bir alana özgü yetenekte olabilir.

2.       Yaratıcılık

Yaratıcılık düşüncenin akılcılık, esneklik ve özgünlüğü, deneyime açık olma, yenilik ve değişikliğe karşı alıcı olma; ayrıntıya düşünce ve maddelerin estetik niteliklerine duyarlı olmayı içermektedir.

3.       Motivasyon

Zihinsel olmayan özellikler olarak nitelendirilen motivasyon ise belirli bir problem, çalışma alanı veya herhangi bir ifade şekline karşı yüksek düzeyde; ilgi, heves, hayranlık, bağlılık duyma kapasitesi, azimli sabırlı kararlı olma, çok çalışabilme ve kendini belirli bir işe adayabilme kapasitesi, önemli bir işin üstesinden gelebileceğine ilişkin bireyin kendisine olan inancını içerir. 

Renzulli üstün yetenekliliği açıklarken kullandığı bir diğer tanımlamada ise; 

Genel yetenek özellikleri bir çocukta küçük yaştan keşfedilebilir, ancak yaratıcılık ve motivasyon sonradan elde edilebilen ve çevre faktörünün de önem taşıdığı özelliklerdir. Bu iki yeteneğin gelişimi çocuklarımızın genel yetenek özelliklerini de ilerleyen dönemlerde gelişebileceğini de ifade eder. 

Bu anlamda Bilsem ONLINE çocuğunuzu sadece BİLSEM sınavına hazırlamakla kalmaz bununla birlikte çocuğunuzun eğlenirken öğrenmesini sağlayarak çocuğunuzu sıkmadan gelişiminin hızlanmasını sağlamaktadır.

 

Ülkemizdeki Tanımlar 

Ülkemizde, 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanununu dayanak alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinde, üstün zekâlı: “zekâ bölümü çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 130 veya daha yukarı olan” şeklinde belirtilmiştir. Üstün Özel Yetenekli ise; “zekâ bölümü çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 110 veya daha yukarı olup da, güzel sanatlar, teknik ve benzeri alanlarda yaşıtlarından belirli ölçüde üstün olan” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak bu kanun yürürlükten kaldırılarak, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 6 Haziran, 1997 tarihli ve mükerrer 23011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konmuş ve uygulaması ile ilgili hususlar 18 Ocak, 2000 tarihli ve mükerrer 23937 sayılı gazetede yayımlanarak yürürlüğe konan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Bu yönetmeliğin 1. kısmı olan Genel Hükümlerin 4. maddesinde yer alan tanımların “v” bendinde ise; üstün veya özel yetenek “akademik alanda ve/veya sanat alanındaki yetenekleri açısından akranlarına göre üst düzeyde performans gösterme durumudur.” şeklinde tanımlanmıştır. Daha fazla ölçüte yer veren kapsamlı tanımların yapılabilmesi için ülkemizde çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Ülkemizde 1991 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Özel Eğitim Konseyinde üstün yetenekliler şöyle tanımlanmıştır. "Üstün yetenekliler; genel ve / veya özel yetenekleri açısından, yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği konunun uzmanları tarafından belirlenmiş kişilerdir. Üstün yetenekliler, bu yeteneklerini geliştirmede, normal eğitim programlarının yetersiz kaldığı, kendi ilgili ve yetenekleri doğrultusunda farklılaştırılmış programlara ihtiyaç duyan gruptur." Üstün yeteneklileri", diğer bireylerden ayırt eden özellikler genellikle şunlardır.

1. İleri düzeyde zihinsel yetenek.

2. Çeşitli alanlarda özel yetenek.

3. Duyarlılık ve yaratıcılık

4. Yoğun motivasyon.


EĞİTİM

|

MOBİL UYGULAMA

|

BİLSEM

Blog

Türkiyenin en kapsamlı Bilsem Eğitim Blogu ile Bilsem
Sınavları'na hazırlanın
Bilsem Nedir ve Nasıl Başvurulur, Nasıl Kazanı...

Bilsem Nedir ve Nasıl Başvurulur, Nasıl Kazanılır?...

BİLSEM okullarının en temel amacı üstün yetenekli potansiyeli yüksek çocukların yeteneklerini destekleyecek ek bir eğitim sistemi oluşturmak ve bu çocukların yeteneklerini yüksek verimlilikle kullanmalarını sağlamaktır.

Devamı
Bilsem Sınavı “Bireysel Değerlendirme” Aşa...

Bilsem Sınavı “Bireysel Değerlendirme” Aşamasına N...

Çocuğumuzun BİREYSEL DEĞERLENDİRME aşamasında başarılı olmasının en temel gereksinimi aslında BİLİŞSEL GELİŞİM seviyesidir.

Devamı
Okullar Ne Zaman Açılıyor?

Okullar Ne Zaman Açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ni açıkladı. Bu takvime göre 12 EYLÜL 2022 tarihinde 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamış olacak.

Devamı