KURUMSAL ABONELİK FIRSATI
Kurumsal Üyelik ile avantajlı fiyatları kaçırmayın, öğrencilerinizi Bilsem Sınavı’na sistematik şekilde hazırlayın.
Şimdi Bilgi Almak İçin Tıkla

HEMEN ÜCRETSİZ KAYIT OLUN

ÜCRETSİZ ÜYE OL

Üçlü Çember Modeli Nedir?

Üçlü Çember Modeli Nedir?
| Görüntülenme 5242

Renzulli Eğitim Sistemi | Bilsem Online | Bilsem Sınavı | Zeka Gelişimi | Çocuk Gelişimi | Yetenek | Yaratıcılık | Motivasyon

Bir ülkenin uygarlık alanında ileri devletler arasında sağlam yer edinip, bu durumu korumasında yol oynayan önemli öğelerden birinin, üstün bireylere götürülen eğitim olanaklarının olması dikkatlerin bu kesime yoğunlaştırılmasına neden olmaktadır.

Renzullinin üstün yetenekliliği açıklarken kullandığı özellikler şunlardır:

1.       Yetenek

Genel Yetenek: Soyut düşünebilme, sözel ve sayısal akıl yürütme uzamsal ilişkiler, bellek ve sözcük dağarcığının fazla olması, yeni durumları şekillendirme, bilgi işlem sürecinin otomatikleşmiş olması yeni bilgilerin hızlı, sağlıklı ve seçici olarak hatırlanmasına ilişkin özellikleri içerir.

Özel yetenek: Resim, dans, müzik, tiyatro gibi sanat alanındaki yeteneklerle matematik, fen, kimya gibi teknik alanlardaki yeteneklerdir.

Genel bir yetenek olduğu gibi belli bir alana özgü yetenekte olabilir.

2.       Yaratıcılık

Yaratıcılık düşüncenin akılcılık, esneklik ve özgünlüğü, deneyime açık olma, yenilik ve değişikliğe karşı alıcı olma; ayrıntıya düşünce ve maddelerin estetik niteliklerine duyarlı olmayı içermektedir.

3.       Motivasyon

Zihinsel olmayan özellikler olarak nitelendirilen motivasyon ise belirli bir problem, çalışma alanı veya herhangi bir ifade şekline karşı yüksek düzeyde; ilgi, heves, hayranlık, bağlılık duyma kapasitesi, azimli sabırlı kararlı olma, çok çalışabilme ve kendini belirli bir işe adayabilme kapasitesi, önemli bir işin üstesinden gelebileceğine ilişkin bireyin kendisine olan inancını içerir. 

Renzulli üstün yetenekliliği açıklarken kullandığı bir diğer tanımlamada ise; 

Genel yetenek özellikleri bir çocukta küçük yaştan keşfedilebilir, ancak yaratıcılık ve motivasyon sonradan elde edilebilen ve çevre faktörünün de önem taşıdığı özelliklerdir. Bu iki yeteneğin gelişimi çocuklarımızın genel yetenek özelliklerini de ilerleyen dönemlerde gelişebileceğini de ifade eder. 

Bu anlamda Bilsem ONLINE çocuğunuzu sadece BİLSEM sınavına hazırlamakla kalmaz bununla birlikte çocuğunuzun eğlenirken öğrenmesini sağlayarak çocuğunuzu sıkmadan gelişiminin hızlanmasını sağlamaktadır.

 

Ülkemizdeki Tanımlar 

Ülkemizde, 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanununu dayanak alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinde, üstün zekâlı: “zekâ bölümü çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 130 veya daha yukarı olan” şeklinde belirtilmiştir. Üstün Özel Yetenekli ise; “zekâ bölümü çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 110 veya daha yukarı olup da, güzel sanatlar, teknik ve benzeri alanlarda yaşıtlarından belirli ölçüde üstün olan” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak bu kanun yürürlükten kaldırılarak, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 6 Haziran, 1997 tarihli ve mükerrer 23011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konmuş ve uygulaması ile ilgili hususlar 18 Ocak, 2000 tarihli ve mükerrer 23937 sayılı gazetede yayımlanarak yürürlüğe konan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Bu yönetmeliğin 1. kısmı olan Genel Hükümlerin 4. maddesinde yer alan tanımların “v” bendinde ise; üstün veya özel yetenek “akademik alanda ve/veya sanat alanındaki yetenekleri açısından akranlarına göre üst düzeyde performans gösterme durumudur.” şeklinde tanımlanmıştır. Daha fazla ölçüte yer veren kapsamlı tanımların yapılabilmesi için ülkemizde çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Ülkemizde 1991 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Özel Eğitim Konseyinde üstün yetenekliler şöyle tanımlanmıştır. "Üstün yetenekliler; genel ve / veya özel yetenekleri açısından, yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği konunun uzmanları tarafından belirlenmiş kişilerdir. Üstün yetenekliler, bu yeteneklerini geliştirmede, normal eğitim programlarının yetersiz kaldığı, kendi ilgili ve yetenekleri doğrultusunda farklılaştırılmış programlara ihtiyaç duyan gruptur." Üstün yeteneklileri", diğer bireylerden ayırt eden özellikler genellikle şunlardır.

1. İleri düzeyde zihinsel yetenek.

2. Çeşitli alanlarda özel yetenek.

3. Duyarlılık ve yaratıcılık

4. Yoğun motivasyon.


EĞİTİM

|

MOBİL UYGULAMA

|

BİLSEM

Blog

Türkiyenin en kapsamlı Bilsem Eğitim Blogu ile Bilsem
Sınavları'na hazırlanın
Bilsem Online Canlı Yayına Başlıyor!

Bilsem Online Canlı Yayına Başlıyor!

Platform içinde bulunan denemelerimizden başlayarak binlerce soruyu canlı yayınlarımızda çözmeyi hedefliyoruz. Her yayında platformda listelenmiş deneme sınavlarımızı sırası ile çözeceğiz. 6 ŞUBAT 2023 Pazartesi günü Saat 19:00 da herkesi YOUTUBE KANALI

Devamı
BİLSEM 2. Sınıf Soruları

BİLSEM 2. Sınıf Soruları

BİLSEM 2. Sınıf Soruları Nelerdir? 2. Sınıf BİLSEM Sınavında Çıkan Sorular Nelerdir? BİLSEM Genel Yetenek Ön Değerlendirme Sınavı, Benzeşim, Şifreleme, Matris, Kısa Süreli Bellek, Bütünden Parçaya, Küpler, Sayı Dizisi Hatırlatma, Hikaye, Gölge Bulma, Yan

Devamı
BİLSEM 3. Sınıf Soruları

BİLSEM 3. Sınıf Soruları

BİLSEM 3. Sınıf Soruları Nelerdir? BİLSEM Sınavı’nda, çocuğun yeteneklerine göre aday gösterildiği farklı branşlarda sorular sorulmaktadır. En fazla aday gösterilen Genel Zihinsel Yetenek alanında adayın genel bilişsel yeteneklerini ölçen sorular sorulur

Devamı